RIOS spol. s r. o.


Jsme ryze českou soukromou společností zabývající se:

  • projektovou
  • inženýrsko-investorskou
  • dodavatelskou
  • obchodní
  • softwarovou a stavební činností
  • výrobou piva

    holendr

Společnost vznikla 1. července 1991 ve Valašském Meziříčí.
Naše kvalita je vymezena normou ISO 9001, na kterou jsme získali auditovaný certifikát.

více o společnosti

datcentrum

Vybrané reference

Slide

Zásobníky ČFA F 61 D,E

Realizace nového skladovacího pole pro skladování kapalného ftalanhydridu, včetně hermetického čerpadla a napojení na systém sběru a likvidace exhalací.

Slide

Rekonstrukce parních rozvodů

Realizace náhrady stávajících parních a horkovodních potrubních rozvodů za předizolované potrubí odpovídající dimenze.

Slide

Modernizace skladovacích kapacit mísírny

Instalace nového skladovacího zásobníku dehtových olejů, utěsnění a likvidace odplynů stávajících zásobníků dehtových olejů.