O společnosti

Společnost RIOS spol. s r. o. vznikla 1. července 1991 ve Valašském Meziříčí.
Jedná se o ryze českou soukromou společnost zabývající se:

  • projektovou
  • inženýrsko - investorskou činností
  • dodavatelskou
  • obchodní
  • softwarovou činností

ve smyslu zápisu v obchodním rejstříku.
Společnost sídlí v areálu firmy DEZA a. s. ve Valašském Meziříčí na Masarykově ulici.

Naše kvalita je vymezena normou ISO 9001, na kterou jsme získali auditovaný certifikát.

Personální zajištění projekčních a investičních akcí

Společnost je tvořena pracovníky s dlouholetými zkušenostmi v investiční výstavbě, projekci a provozní údržbě. Zaměstnáváme odborníky s vysokoškolským vzděláním – specialisty s hlubokými znalostmi počítačových systému, technology, autorizované inženýry a techniky. Profesní skladba pracovníků a technické vybavení společnosti umožňuje realizaci stavby na klíč ve špičkové kvalitě se zárukou 24 až 48 měsíců u technologické části a 60 měsíců u stavební části. Odborná způsobilost je doložena v rámci nabídky jako její příloha ve formě výpisu z obchodního rejstříku. Vedoucí pracovníci společnosti jsou autorizovanými inženýry ČKAIT.

Realizační zázemí

Společnost RIOS s r. o. provádí řadu technicky náročných akcí v a. s. DEZA Valašské Meziříčí v oblasti strojní, elektro, měření a regulace i stavební. Naše vybavení, profesní skladba pracovníků i technické zázemí stejně tak jako naše dlouholeté zkušenosti je zárukou úspěšnosti našich akcí. Společnost RIOS s r. o. ručí svým kmenovým jměním a v návaznosti na to obchodním jměním. Kmenové jmění činí 720.000 Kč. Naše obchodní jmění se pohybuje v řádech desítek mil. Kč. O dalších zárukách a zástavách jsme ochotni jednat v rámci s Vámi uzavřených smluvních vztahů.