Výběr realizací prováděných firmou RIOS s.r.o. v poslední době. Pro podrobnější popis a seznam všech referencí nás neváhejte kontaktovat.

Rekonstrukce velínu benzol

Popis: Kompletní rekonstrukce budovy velínu včetně vytápění, obvodového pláště, podlah, elektroinstalace a vnitřního zařízení.

Oprava jímky OVB

Popis: Kompletní oprava stávající jímky chemické kanalizace včetně instalace vertikálních čerpadel.

Homogenizace zásobníků SAO I

Popis: Realizace technologie míchání stojatých skladovacích zásobníků antracenových olejů.

Zásobníky ČFA F 61 D,E

Popis: Realizace nového skladovacího pole pro skladování kapalného ftalanhydridu, včetně hermetického čerpadla a napojení na systém sběru a likvidace exhalací.

Likvidace exhalací dehet, Enetex IV

Popis: Výstavba nové spalovací jednotky odplynů, utěsnění a likvidace odplynů zásobníků dehtu.

Výroba inertního plynu

Popis: Výstavba nových prostor pro instalaci technologie Výroby inertního plynu včetně nové příjezdové komunikace.

Modernizace kompresorovny DEZA

Popis: Náhrada stávajících zastaralých kompresorů a sušiček dvěma novými kompresory a absorpční sušičkou.

Modernizace skladovacích kapacit mísírny

Popis: Instalace nového skladovacího zásobníku dehtových olejů, utěsnění a likvidace odplynů stávajících zásobníků dehtových olejů.

Náhrada čerpadla dehtu P281.1a

Popis: Kompletní instalace nového odstředivého čerpadla včetně základu, potrubního napojení a elektronapájení.

Protipovodňová opatření

Popis: Realizace komplexu opatření k minimalizaci možných škod způsobených povodněmi v areálu výrobního závodu.

Instalace kotlové elektronapaječky EN3

Popis: Dodávka a montáž nového vysokotlakého napájecího čerpadla parních kotlů.

Rekonstrukce parních rozvodů, Václavkova ulice

Popis: Realizace náhrady stávajících parních a horkovodních potrubních rozvodů za předizolované potrubí odpovídající dimenze.