Služby

Předmětem naší činnosti je především realizace staveb na klíč.
V rámci uzavřené smlouvy pro Vás provedeme:

  • návrh technického řešení
  • zpracování projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí
  • zpracování projektové dokumentace pro Stavební povolení
  • zpracování realizačního projektu
  • vlastní realizaci stavby
  • individuální a komplexní zkoušky
  • najíždění provozu
  • uvedení do zkušebního provozu
  • uvedení do trvalého provozu
  • zajištění kolaudace stavby

Projektová dokumentace je zpracována v grafickém systému AutoCAD a zahrnuje veškeré projekční složky: strojní, technologickou, měření a regulace, silnoproud, stavební, rozpočtovou.